Kristallid

KIVID, KRISTALLID ja MINERAALID

Kõik kivid ja kristallid on elusolendid, nii nagu seda on taimed, loomad, planeedid ja ka meie Emake Maa.

Nad on pärit Maa tuumast, kasvades ja arenedes sadu tuhendeid aastaid ning on otseselt seotud Maa energiaväljaga, moodustades kogu Universumiga ühtse, korrapärase ja täiusliku ja kristallilise energeetilise süsteemi, kus kõik on omavahel seotud ning mõjutavad üksteist.

Füüsilisel tasandil sisaldavad kristallid kõiki Maa keemilisi elemente, mis kasvades ja arenedes moodustavad erinevate keemilise koostisega, omadustega ja energiaga mineraale, kristalle ja kivimeid.

Kristallide sees on konkreetse kristalli aatomid paigutatud väga korrapärase 3-mõõtmelise struktuuri järgi, moodustades lisaks energeetilisele kristallvõrele ka füüsilisel tasandil kristallvõre.

Neil kõigil on oma teadvus ja ülesanne Maa ja inimkonna evolutsiooniprotsessis. Kristallidesse on salvestatud kogu meie planeedi ajalugu ning kujunemisprotsessid nii füüsilisel, psüühilisel, emotsionaalsel kui spirituaalsel tasandil, nad on meie evolutsiooni nn keemiline jäljend ehk DNA. Neil on omadus salvestada endasse rohkemal või vähemal määral infot ning kiirata seda infot energiana e vibratsioonina endast väljapoole.

Paljudele võivad kivid, kristallid ja mineraalid tunduda elutud, kuid vaadates neid väga võimsa mikroskoobi all, näeme, kuidas nende aatomid ja molekulid reageerivad kõigele välisele, eriti aga meie endi mõtetele ja tunnetele. Nii nagu kogu ülejäänud Universumit, mõjutab nii meid kui ka kristalle kõige tugevamini armastuse energia.

Täpsemalt kivide, kristallide ja mineraalide tekkimisest, ajaloost ning omadustest saad teada Sisemise Tarkuse Kooli UNIVERSUS Kristalliteraapia ja Kristalli-Reiki I astme kursustel. Vaata www.universus.ee

Iga kristall vibreerib teatud võnkesagedusel, mis sõltub konkreetse kristalli mineraalide sisaldusest, kristallvõrest, kujust, ajaloost ning teadvusest. Niiviisi vibreerides toob ta esile muutuse ümbritsevas keskkonnas. Ja kui meie, inimesed, kristalle kasutame, kas siis niisama eheteks või hoopis tervendamiseks, mõjutavad kristallid oma energiaga ka meid.

Nii nagu kogu Universum, planeedid ja sealhulgas meie koduplaneet Maa, on ka inimene on oma olemuselt kristall ning seda nii energeetilisel kui ka füüsilisel tasandil – koosneme me ju füüsiliselt kristallilistest ainetest: vesi, sool ja teised mineraalid.

Kristallidel on praeguses Maa arengus oma kindel ülesanne – aidata ja äratada inimkonda. Just seepärast tunnevad nii paljud inimesed tugevat tõmmet kivide ja kristallide vastu. Kristallid aitavad meil ärgata, ennast kaitsta ning tervendada ning kaitsevad meid kahjuliku elektromagneetilise kiirguse eest.

Tundlikumad inimesed tunnevad kivide, mineraalide ja kristallide energiat ning on võimelised nende teadvusega ühenduses olema. Kuna kristallid on väga armastavad olendid, et tule nad iialgi inimese ellu enne, kui inimese hing selleks valmis pole. Tihti piisab vaid meie taotlusest ehk soovist, et selline ühendus toimuks. Sellest alates oleme saanud endale eluaegsed sõbrad, õpetajad ja kaaslased, kes aitavad meid tingimusteta igas meie elu tegemises, kui me seda vaid soovime.

Kui soovid kive ja kristalle paremini tundma õppida, siis saad seda teha vastavatel kursustel. Kristalliteraapiat saab ainsana Eestis õppida Sisemise Tarkuse Koolis UNIVERSUS, mille kohta leiad infot siit.

Kristalliteraapia seansside kohta leiad aga infot siit.